Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant AngelikaPoland Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 254 Deviations 32,032 Comments 30,096 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Friends

Watchers

deviantID

Interests
PL

Nagroda za złapanie pierwszego kiribana została wręczona, więc zgodnie z obietnicą przystępuje do organizacji kolejnego :D (będzie jeszcze jeden, ale ciii, to tajemnica ;p )
Tym razem do pochwycenia jest magiczna liczba 33 333! :iconepiclaplz: 
Zasady pozostają niezmienne - pierwsza osoba, która podeśle w notce screen z tą właśnie liczbą wygrywa jeden rysunek :la:
Co do nagrody, tutaj też pozostaje bez zmian - zwycięzca może sobie wybrać dowolną jedną lub dwie postacie (z M&A, komiksów, filmów, książek, OC itp.). Szczegóły pracy będę omawiała już ze szczęśliwym łowcą kiribanów :D Zastrzeżenie jest jedno - nie rysuję żadnych hentai, yuri i yaoi. 
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim myśliwym powodzenia! :iconepiclaplz:

ENG

The prize for catching the first kiriban was presented, so as promised joins the organization next :D (there will be one, but shhh, it's a secret ;p )
This time to capture the magic number 33 333! :iconepiclaplz:
The rules remain the same - the first person to send in a note screen with that same number of wins, one drawing :la:
As for the awards, here also remains unchanged - the winner can choose any one or two characters (M & A, comics, movies, books, OC, etc.). Details of the work I have already discussed with a happy kiribans hunter :D The reservation is one thing - I do not draw any hentai, yuri and yaoi.
It remains for me nothing more than to wish all hunters good luck! :iconepiclaplz:
  • Mood: Pirate
  • Listening to: Miracle of sound, Guns'n'Roses
  • Reading: "In Sylvan Shadows" R. A. Salvatore
  • Watching: One Piece, Dragon Ball Super
  • Playing: Pillars of Eternity
  • Eating: wszystko, co da się zjeść
  • Drinking: wszystko, co da się wypić

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icons0ulafein:
s0ulafein Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Traditional Artist
thx for fav!:happybounce: 
Reply
:iconkillall-babe:
killall-babe Featured By Owner Nov 17, 2015  Hobbyist Traditional Artist
u mnie nowosc ostatnio wyszla :P i ciagle na Ciebie czekam ;)
Reply
:iconradoslawsass:
RadoslawSass Featured By Owner Nov 10, 2015   Photographer
Heather by RadoslawSass

Dziękuję za fava : )
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Nov 11, 2015
Nie ma za co :aww:
Reply
:iconvaalandil:
Vaalandil Featured By Owner Nov 8, 2015  Hobbyist General Artist
Dzięki! :la:
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Nov 8, 2015
Nie ma za co :aww:
Reply
:iconwaywardgal:
waywardgal Featured By Owner Oct 27, 2015  Student General Artist
You are so amazing for taking the time out to favorite some of my works! I hope you will consider watching  
and if you have a minute, please check out my Patreon !
Reply
:iconarunawolf:
ArunaWolf Featured By Owner Oct 26, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Dziękuje Ci bardzo za favika i watcha Llama Emoji-02 (Blush) [V1] 
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Oct 26, 2015
Nie ma sprawy :meow:
Reply
:iconamongthecrowd:
amongthecrowd Featured By Owner Oct 18, 2015  Hobbyist General Artist
Dziękuję za dodanie mojego zdjęcia do Twojej kolekcji, miło mi! :) :hug:
Reply
Add a Comment: