Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant AngelikaPoland Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 259 Deviations 32,824 Comments 32,751 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Friends

Watchers

deviantID

Interests
PL

Nagroda za złapanie pierwszego kiribana została wręczona, więc zgodnie z obietnicą przystępuje do organizacji kolejnego :D (będzie jeszcze jeden, ale ciii, to tajemnica ;p )
Tym razem do pochwycenia jest magiczna liczba 33 333! :iconepiclaplz: 
Zasady pozostają niezmienne - pierwsza osoba, która podeśle w notce screen z tą właśnie liczbą wygrywa jeden rysunek :la:
Co do nagrody, tutaj też pozostaje bez zmian - zwycięzca może sobie wybrać dowolną jedną lub dwie postacie (z M&A, komiksów, filmów, książek, OC itp.). Szczegóły pracy będę omawiała już ze szczęśliwym łowcą kiribanów :D Zastrzeżenie jest jedno - nie rysuję żadnych hentai, yuri i yaoi. 
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim myśliwym powodzenia! :iconepiclaplz:

ENG

The prize for catching the first kiriban was presented, so as promised joins the organization next :D (there will be one, but shhh, it's a secret ;p )
This time to capture the magic number 33 333! :iconepiclaplz:
The rules remain the same - the first person to send in a note screen with that same number of wins, one drawing :la:
As for the awards, here also remains unchanged - the winner can choose any one or two characters (M & A, comics, movies, books, OC, etc.). Details of the work I have already discussed with a happy kiribans hunter :D The reservation is one thing - I do not draw any hentai, yuri and yaoi.
It remains for me nothing more than to wish all hunters good luck! :iconepiclaplz:
  • Mood: Pirate
  • Listening to: Miracle of sound, Guns'n'Roses
  • Reading: "In Sylvan Shadows" R. A. Salvatore
  • Watching: One Piece, Dragon Ball Super
  • Playing: Pillars of Eternity
  • Eating: wszystko, co da się zjeść
  • Drinking: wszystko, co da się wypić

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconcelestialrayna:
CelestialRayna Featured By Owner 6 days ago

Hi!

Thank you very much for the :+fav: on this Fairy Tail picture:

Flight Armor by CelestialRayna

Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner 5 days ago
You're welcome :meow:
Reply
:iconmargott022:
Margott022 Featured By Owner Jan 28, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Dziękuję za fava :hug: :hug:
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Jan 29, 2016
Nie ma za co :aww:
Reply
:iconvicdin:
Vicdin Featured By Owner Jan 25, 2016
Bardzo dziękuję za fava! :glomp:
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Jan 25, 2016
Nie ma za co :aww:
Reply
:icondrachenfuerst:
Drachenfuerst Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Traditional Artist
thanks for the favs! :heart:
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Jan 16, 2016
You're welcome :aww:
Reply
:iconpeachgirl124:
PeachGirl124 Featured By Owner Jan 8, 2016  Student Photographer
dziękuję Little Pixel Heart 
Reply
:iconmihoshi5:
Mihoshi5 Featured By Owner Jan 8, 2016
Nie ma za co :aww:
Reply
Add a Comment: